اندیشه من - اندیشه تو

هم نشینی برای آگاهی و دانستن

شعر به مناسبت ۱۰ اردیبهشت به مناسبت خلیج فارس

شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1390 09:47 نویسنده: اندیشه من-اندیشه تو نظرات: 15 نظر چاپ

 شعری از تارا حیدری:  

 

میخواهم نفت شوم

بسوزم بر تو

از حجامت رگ هایت

                بکشند    مرا

                             بمکند    قطره قطره ام را

                                          بسوزانند 

*

از تو    بر تو

  بسوزم

*

مد دست هایت

                    التماس کشیده ی موهایم بود

در تشنج موج هایت

                          خون و کف بودم

و بچه ماهی هایت

                     که زیر سایه ی لوله های نفت

                                                        بزرگ می شدند

                                                                    تنگ ها

                                          دریا را

         از قلب من الهام می گرفتند

*

پیراهنت

آبی؟...آه!

سرخ بود و سیاه!

وقتی پیرمردان گرگور به دست

ماهیان نفت پوشیده را

                                در عزایشان

                                 می پختند

*

تکه تکه های من

                    بر دست موج هایت

                                            تشییع می شد

 با بوق بوق ناو هایی که                                           

                                                                                                            

                                زیبایی ات را می خراشیدند            

*

نظامی می شوم

خمسه خمسه می بارم

برای تو

*

می خواهم نفت شوم

                            سیاه سیاه سیاه

                                   دلم 

                                                    انباشته از ضجه ی بیوه های بندر

                                                       

*

بسوزم/ بسوزانندم/ بسوزانم

دنیا را

       از تو

*        

نشانی تو را

از شرجی و نم و دستمال نمدار گرفته ام

نشان به آن نشان

که گریه های تو

                      همیشه طعم نفت می دهد

و شوری آب های تو

                           چشم های ما را     وام گرفته است

*

با این همه اما

رقصان در ساحل

زنده    از گور مادرانشان برخواسته

           دخترکان با نمک    می پاشند     هنوز

*

می خواهم نفت شوم

                بسوزم

                دود شوم    اسپند ها را

                        ...