اندیشه من - اندیشه تو

هم نشینی برای آگاهی و دانستن

اطلاعیه ی چهارمین جلسه ی انجمن اندیشه من- اندیشه تو

سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1390 08:51 نویسنده: اندیشه من-اندیشه تو نظرات: 1 نظر چاپ

از تولد انجمن " اندیشه ی تو- اندیشه ی من" زمان زیادی نمی گذرد، اما در همین زمان کوتاه توانسته – دست کم- بذر امید به امکان فعالیت را در دل یاس دوستان بکارد.

یکی از شعار ها و اهداف اصلی انجمن " اندیشه ی من- اندیشه ی من" پرداختن به ضرورت " نقد و نقد پذیری" است. از آنجا که این ضرورت جز با تآکید بر مفهوم " خود انتقادی" جلوه ای عملی نمی یابد، بر آن شدیم تا هر چند جلسه یک بار، به نقد و بررسی کارنامه ی خود در یک بازه ی زمانی مشخص و از چشم انداز اعضاء ، شرکت کنندگان، مستمعین و ... بپردازیم.

نظر به موارد فوق، جلسه ی این هفته ی انجمن " اندیشه ی من- اندیشه ی تو" به نقد و بررسی جلسات تشکیل شده می پردازد که میوه ی این نقد و بررسی، قطعا برنامه ریزی بهتر برای جلسات آتی، هماهنگی بیشتر میان اعضاء و میل گفتمان حاکم بر جلسات به سمت منویات اکثریت خواهد بود.

اینک نوید ما به دوستان این است که چهارمین جلسه ی انجمن " اندیشه ی من- اندیشه ی تو" ، پنجشنبه ی این هفته، ۲۹/۲/۹۰، ساعت ۱۸، ضمن پرداختن به موضوعات فوق، با توجه با بازگشت و حضور فراز بهزادی، کیفیت شروعی مجدد را برای انجمن خواهد داشت و امیدواریم و مطمئنا شاهد بهبود روند دستیابی به اهداف جلسات خواهیم بود.

منتظر حضور پویا و پر بار تک تک دوستان هستیم.